• 9.png
 • 7.png
 • 5c.png
 • 11.png
 • 2c.png
 • 12.png
 • 3b.png
 • 4b.png
 • 6.png
 • 1b.png
 • 10.png
 • 5.png
 • 8.png

Bestuur
Voorzitter
 
Harry Anders 
Hoogaars 5
4341 MN Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 68 67

Secretaresse 
Rina Bouwens 
Akkerlaan 1 
4341 MC Arnemuiden 
Telefoon: 0118 60 29 60


Penningmeester
 
Jitske Kok-van de Gruiter 
Klaverakker 51 
4341 MA Arnemuiden
Telefoon: 0118 60 49 48


Lid Activiteitencommissie 
Marlies Bezemer 
Hengst 25 
4341 MT Arnemuiden 
Telefoon: 0118 85 34 35

 

TOPsporters

Harry Anders

Hoogaars 5

4341 MN Arnemuiden

Telefoon: 0118 60 68 67 

 

 

 

 

 

Organogram kv TOP

 

Tot 2016 waren een aantal werkzaamheden binnen de vereniging niet duidelijk belegd in het bestuur. Dit speelde met name bij acties, evenementen en activiteiten. Er was geen duidelijk aanspreekpunt en geen duidelijke verantwoordelijkheid. Om een duidelijke structuur te creëren is het bestuur uitgegaan van een paraplumodel. En zijn de werkzaamheden die nog niet formeel belegd waren, onder de bestaande bestuursleden ingedeeld. Binnen het bestuur wordt op dit moment nog gewerkt om de nieuwe structuur ook inhoud te geven. Vooralsnog gaan we er dus vanuit dat de werkzaamheden op de tot nu toe gebruikelijke manier worden gedaan. Wel kun je nu al terecht voor vragen, opmerkingen, verzoeken en andere bij het betreffende bestuurslid.


Vanaf 1 januari 2016 ziet de structuur van onze vereniging er als volgt uit:

 

 

 


Voorzitter
Technische commissie
Eugène Janse 
Banjaard 24 
4341 LL Arnemuiden 
Telefoon: 0118 60 25 74 

Voorzitter Beheerscommissie
Vacant
Voorzitter Jeugdcommissie
Ria de Ridder 
Boterbloemstraat 31 
4341 KB Arnemuiden

Telefoon: 0118 60 22 50 

Sponsor- en pr commissie 

Harry Anders 
Hoogaars 5
4341 MN Arnemuiden 
Telefoon: 0118 60 68 67

    

 

KVTOP Arnemuiden

Copyright © 2013. All Rights Reserved.